-

Voit lisätä uuden palvelun järjestelmään napsauttamalla Lisää uusi -painiketta palvelulistanäkymän oikeasta yläkulmasta.

lisää uusi

 Palvelun perustiedot

Palvelun perustietoja ovat palvelun nimi, kuvaus, kesto, hinta ja arvonlisäverokanta.

Käytössä = Palvelu on käytössä ajanvarausjärjestelmässä ja sillä voidaan tehdä varauksia.

Nimi = Anna nimi millä haluat palvelun näkyvän asiakkaille. Nimi on pakollinen tieto.

Kuvaus = Lyhyt kuvaus palvelusta.

Kesto = Palvelun kesto minuutteina tai vuorokausina. Esim. parturipalvelut voivat kestää minuutteja, tilan tai mökin vuokrauspalvelun kesto voi olla useita vuorokausia. Kesto on pakollinen tieto.

Salli asiakkaan muuttaa varauksen kestoa = Asiakkaan voi muuttaa varauksen kestoa varauksen yhteydessä.

Hinta = Palvelun hinta.

ALV = Arvonlisäverokanta. Oletuksena ohjelma tarjoaa arvonlisäverokantaa, joka on määritelty oletukseksi järjestelmäasetuksissa.

perustiedot

Palvelun lisäasetukset

Palvelun lisäasetuksissa voit määritellä palvelulle erilaisia räätälöintejä kuten liittää palvelun ryhmään sekä resurssiin ja lisätä kuvat sekä määritellä varausasetukset ja lisävalinnat.

Palveluryhmät

Voit liittää palvelun yhteen tai useampaan ryhmään. Tämä auttaa asiakasta löytämään oikean palvelun helpommin mikäli käytössä on paljon palveluja.

ryhman valinta

Resurssi

Palvelu on liitettävä vähintään yhteen resurssiin, jolloin palvelulla voidaan tehdä varaus. Esimerkissä resursseina on kampaamon työntekijät.

resurssin valinta

Varausasetukset

Varausasetukset kohdassa voit määritellä palvelulle yksilöllisiä asetuksia, jotka ovat voimassa kun asiakas varaa palvelun.

Ei julkinen = Palvelu ei ole asiakkaan varattavissa, mutta sillä voidaan tehdä varaus hallintapaneelilla.

Monivaraus = Useampia varauksia voidaan tehdä tämän palvelun avulla samalle ajankohdalle ja samalle resurssille. (esim. luennoille voi ilmoittautua useampia varaajia)

Aikaväli = Kalenterilla käytettävä aikaväli tämän palvelun kohdalla. Jos aikaväliksi on asetettu 15 minuuttia, näytetään kalenterin kellonajat 15 minuutin välein. Mikäli tämä jätetään tyhjäksi, käytetään järjestelmäasetuksissa määritettyä aikaväliä.

Ylivaraus = Voidaan määritellä kuinka paljon varaukseen lisätään yliaikaa palvelun keston lisäksi. Ylimääräinen aika ei näy asiakkaille vaan asiakas näkee vain palvelun keston.

varausasetukset

 Lisävalinnat

Voit asettaa palvelulle palvelukohtaisia lisävalintoja, jotka tulevat valittaviksi varauslomakkeelle kun palvelu on valittuna. Lisävalinnan tyyppi voi olla alasvetovalikko, valintanapit tai teksti. Tyypin valinnan jälkeen voit antaa valinnallle nimen ja kirjoittaa lyhyen ohjeen asiakkaalle valintaa helpottamaan. Viimeiseksi määritellään valinnan vaihtoehdot. Jokaisella vaihtoehdolla pitää olla nimi. Hinta ei ole pakollinen mikäli valinta ei vaikuta palvelun hintaan.

lisävalinnat